Fondo dovanos – moksleiviams

Penkios Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro globojamos šeimos sulaukė dovanų iš Lietuvos vaikų fondo. Šis fondas perdavė JAV, Čikagoje, Amerikos lietuvių įkurto fondo „Saulutė“ dovaną – kompiuterius nuotoliniam vaikų mokymuisi. Mūsų centras ir Lietuvos vaikų fondas bendroje veikloje partneriais yra jau antrą dešimtmetį – nuolat skina vaisius įvairūs bendri projektai. Trisdešimtmetį švenčiantis fondas yra žinomas […]

Gėrį sėjantys angelai

Gėrį sėjantys angelai – taip žmonės vadina Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro projekte „Integrali pagalba Ukmergės rajone“ dirbančias moteris. Šeštus metus vykdant ES projektą „Integrali pagalba Ukmergės rajone“ centro Integralios pagalbos skyrius teikia slaugos paslaugas klientų namuose. Slauga – tai medicinos – ne socialinių paslaugų tiekėjų – paslauga. Integralios pagalbos paslaugų prasmė glūdi tame, kad […]

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „PASIRINK TEISINGAI” .

Projekto numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0030 Projekto trukmė: 2018.04.03 – 2021.04.03 Projekto tikslas Padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projekto metu ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis ir joms pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, profesinio rengimo centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. […]

Įgyvendinamas projektas viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Projektas įgyvendinamas su partneriais – VšĮ Ukmergės ligonine, […]

„Aš myliu tėvelį“

Kiekvienam vaikui, atėjusiam į šį pasaulį, saugiausia augti mylinčių tėvų šeimoje. Mylinčių vienas kitą ir mylinčių vaikus aplinkoje. Meilė yra toks stiprus jausmas, kad valdo ne tik atskirų žmonių gyvenimus, bet ir visą pasaulį. Viltė beprotiškai įsimylėjo Saulių. Metė mokslus, išėjo iš namų ir atsikraustė pas mylimąjį. Saulius dirbo programuotoju, buvo mažai bendraujantis, uždarokas jaunuolis. […]

Ištikimi pasirinktai tarnybai

Norėdami pagirti žmogų, dažnai pasakome, jog yra ištikimas. Ištikimas šeimoje, darbe ar pasirinktai tarnybai. Ši būdo savybė yra labai talpi ir kartu labai aukštai vertina asmenybę. Šį apibūdinimą pasirinkau norėdama papasakoti apie vieną Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro skyrių ir jame dirbančius žmones. Integralios pagalbos skyrius – vienas naujesnių Centre. 2013 metais Socialinės apsaugos ir […]

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms skyriaus vedėja Jurgita Krukauskienė ir Labdaros paramos fondo „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ direktorius Algimantas Patackas.

Tiesia gerumo ranką

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms skyriaus darbuotojai globoja per 150 šeimų. Šiais metais užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai su labdaros ir paramos fondu „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“. Šio fondo steigėjas ir direktorius Algimantas Patackas – išskirtinė asmenybė. Neslepia išaugęs vaikų namuose. Pasak jo, mama neturėjo galimybių auginti sūnaus, tad valdiškuose namuose patyrė ir […]

Nenoriu namo

„Nenoriu namo“, – vis kartojo septynmetė Vika, išgirdusi, kai socialinė darbuotoja prasitarė, kad ji vėl su sesutėmis ir broliuku bus grąžinta į tėvų namus. Tai nėra eilinė ukmergiškių šeima. Tai socialinių darbuotojų dėmesio centre esanti šeima, kurioje girtaujama, kurioje vaikų priežiūrai neskiriamas reikiamas dėmesys. Kur nėra ramybės ir normalių santykių tarp tėvų ir vaikų. Atsakingos […]

PASIRINK GLOBOTI

Gyvename labai įdomiu istoriniu laikotarpiu. Patys įvardiname didžiausias problemas ir patys ieškome kelių jų sprendimui. Bet ką daryti, kai problema gyvenime tampa žmogus. Savo gyvenimo būdu, supratimu, pomėgiais ir priklausomybėm. Savo neatsakingumu šeimai, vaikams ir visiems artimiesiems. Jo atsipalaidavimai pasiekia tokį lygį, kad socialinės tarnybos jau nebepajėgia jų atstatyti. Vaikai iškeliauja iš namų. Apie vaikų, […]

Šventę skyrė globėjams

Šiuo me­tu per 50 uk­mer­giš­kių glo­bo­ja dau­giau nei 60 vai­kų. Sa­vo šir­dies ši­lu­mą glo­bo­ti­niams da­li­nan­tys žmo­nės pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­kvies­ti į šven­tę, pa­va­din­tą „Ma­no gy­ve­ni­mo švie­sa“.