Darbo užmokestis

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

El. Nr. Pareigybės pavadinimas 2019.12.31 2020.03.31
Etatų skaičius VDU Eur. Etatų

skaičius

VDU

Eur.

1. Direktorius 1 * 1 *
2. Vyr. buhalteris 1 * 1 *
3. Buhalteris 1 * 1 *
4. Administratorius 1 * 1 *
5. Specialistas informatikai 1 * 1 *
6. Socialinių programų koordinatorius 1 * 1 *
7. Skyriaus vedėjas 4 1184,62 4 1283,04
8. Socialinis darbuotojas 31,25 1035,65 31,25 1165,12
9. Atvejo vadybininkas 6 1227,72 6 1444,96
10. Psichologas 0,75 1053,57 0,75 1071,84
11. Slaugytojas 1 * 1 *
12. Socialinio darbuotojo padėjėjas 30,5 761,94 30,5 858,88
13. Slaugytojo padėjėjas 13,5 804,31 13,5 855,54
Viso: 93 93

Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis