Darbuotojai

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai

Eil.Nr. Darbuotojo vardas pavardė Pareigos Telefono Nr. Elektroninio pašto adresas
  Administracija      
1 Sigita Bakanauskienė Direktorė 865689621 s.bakanauskiene@ukmerge.lt
2 Rita Stankevičienė Vyr. buhalterė 864923026 r.stankeviciene@ukmerge.lt
3. Indrė Brasiūnienė Buhalterė 864900865 i.brasiuniene@ukmerge.lt
4 Lina Sukackienė Administratorė 863412630 l.sukackiene@ukmerge.lt
5. Jolita Pupelytė Socialinių projektų koordinatorė 863609383 j.pupelyte@ukmergesnspc.lt
Paramos šeimai  skyrius      
6. Miglė Juknytė Skyriaus vedėja 863166227 m.juknyte@ukmergesnspc.lt
7. Vida Stankevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863558490 v.stankeviciene@ukmergesnspc.lt
8. Marina Arcybaševa Socialinio darbuotojo padėjėja 863432455
9. Angelė Narkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863617791
10. Daiva Butkienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863628762
11. Aldona Bankauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863196813
12. Rūta Mačiutaitė Asmeninė asistentė 865615675
13. Dalia Zubrickienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863471746
14. Ramunė Čedrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 869186274
15. Rima Žukauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8612 78382
16. Lylausienė Ramutė Socialinio darbuotojo padėjėja 867127792
17. Povilavičienė Giedrė Asmeninė asistentė 869103663
18. Marytė Raugalienė Socialinė darbuotoja 863626952 m.raugaliene@ukmergesnspc.lt
19. Vilmantas Markauskas Socialinis darbuotojas 863582009 v.markauskas@ukmergesnspc.lt
20. Ričardas Butkus Socialinio darbuotojo padėjėjas 863507675
21. Darius Sviridovas Socialinio darbuotojo padėjėjas 863562911
22. Audronė Talalienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863623453
23. Alvidas Burlėga Socialinio darbuotojo padėjėjas 863622470
24. Algimantas Požerskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 8612 78384
25. Vidmantas Bražinskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 8612 35370
26. Rita Būdienė Socialinė darbuotoja 8622 34005 r.budiene@ukmerge.lt
Nakvynės namai 864910185
27. Vaiva Tatarūnė Socialinė darbuotoja 863143409 v.tatarune@ukmergesnspc.lt
28. Inga Ostrauskienė Socialinė darbuotoja 861651640 i.ostrauskiene@ukmergesnspc.lt
29. Arūnas Vasiliauskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 863175028
Socialinio darbo su šeimomis skyrius
30. Jurgita Krukauskienė Skyriaus vedėja 863635946 j.krukauskiene@ukmergesnspc.lt
31. Laima Motiejūnienė Atvejo vadybininkė 863614361 l.motiejuniene@ukmerge.lt
32. Eglė Valavičienė Socialinė darbuotoja 863126957 e.valaviciene@ukmerge.lt
33. Vilma Papickienė Socialinė darbuotoja 863605292 v.papickiene@ukmerge.lt
34. Agnė Čekuolienė Socialinė darbuotoja 863143785 a.cekuoliene@ukmerge.lt
35. Sigitas Musteikis Socialinis darbuotojas 863471157 s.musteikis@ukmerge.lt
36. Silvija Kvedaraitė Socialinė darbuotoja 863619706 s.kvedaraite@ukmerge.lt
37. Sandra Timofejevienė Atvejo vadybininkė 863517023 s.timofejeviene@ukmerge.lt
38. Ieva Visockienė Socialinė darbuotoja 863626641 i.visockiene@ukmerge.lt
39. Ramunė Žvirblienė Socialinė darbuotoja 863523556 r.zvirbliene@ukmerge.lt
40. Sigita Mulevičiūtė Atvejo vadybininkė 863621672 s.muleviciute@ukmerge.lt
41. Lina Bankauskienė Socialinė darbuotoja 863612038 l.bankauskiene@ukmerge.lt
42. Jolita Burlingienė Socialinė darbuotoja 864939687 j.burlingiene@ukmerge.lt
43. Lina Godliauskienė Atvejo vadybininkė 864939747 l.godliauskiene@ukmerge.lt
44. Loreta Makauskienė Socialinė darbuotoja 864939814 l.makauskiene@ukmergesnspc.lt
45. Agnė Šuminskienė Atvejo vadybininkė 864921797 a.suminskiene@ukmerge.lt
46. Neringa Januškevičienė Atvejo vadybininkė 864932172 n.januskeviciene@ukmerge.lt
47. Lina Palčinskienė Socialinė darbuotoja 864942894 l.palcinskiene@ukmerge.lt
48. Lina Razumienė Atvejo vadybininkė 867519389 l.razumiene@ukmerge.lt
49. Marytė Savickė Socialinė darbuotoja 8 640 60323 m.savicke@ukmerge.lt
50. Agnė Župkienė Socialinė darbuotoja 868734871 a.zupkiene@ukmerge.lt
51. Lina Gražienė Socialinė darbuotoja 8649 03396 l.graziene@ukmergesnspc.lt
52. Ema Povilavičiūtė Socialinė darbuotoja 8606 69250 e.povilaviciute@ukmerge.lt
53. Ieva Kačkuvienė Socialinė darbuotoja 8652 37860 i.kackuviene@ukmergesnspc.lt
54. Deimantė Imbrasienė Socialinė darbuotoja 8652 18236 d.imbrasiene@ukmerge.lt
55. Lina Atkočiūnaitė Socialinis darbuotojas 8602 35 702 l.atkociunaite@ukmergesnspc.lt
Dienos socialinės globos institucijoje skyrius      
56. Regina Rafanavičienė Skyriaus vedėja 8634 47921 r.rafanaviciene@ukmerge.lt
57. Danguolė Petrauskienė Socialinė darbuotoja 863487921 d.petrauskiene@ukmerge.lt
58. Odeta Lipkevičiūtė Socialinė darbuotoja 863749326 o.lipkeviciute@ukmerge.lt
Paramos šeimai skyrius (Integrali pagalba )
59. Vera Šiktorova Slaugytoja 863725829 v.siktorova@ukmergesnspc.lt
60. Laima Butvilavičienė Slaugytojo padėjėja 863567069
61. Rasa Skapaitė Slaugytojo padėjėja 863623406
62. Vilma Imbrasienė Slaugytojo padėjėja 863566298
63. Laima Žižienė Slaugytojo padėjėja 863780147
64. Laima Petročenkienė Slaugytojo padėjėja 863425924
65. Nijolė Vaitkevičienė Slaugytojo padėjėja 8635 98944
66. Aldona Purlienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863544962
67. Inga Karvelienė Socialinio darbuotojo padėjėja  

863753795

 

68. Vitalija Kačinskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863139036
69. Laima Buzienė Slaugytojo padėjėja 8636 08251
70. Gerda Auglytė Socialinio darbuotojo padėjėja 8691 77956
71. Justina Genytė Slaugytojo  padėjėja 8635 75298
72. Tatjana Nazimova Socialinio darbuotojo padėjėja 8610 36329