Kontaktai

Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė

Eil.Nr. Darbuotojo vardas pavardė Pareigos Kontaktai
  Administracija    
1
Sigita Bakanauskienė
Direktorė 8 340 63561, s.bakanauskiene@ukmerge.lt
2
Lina Sukackienė
Administratorė 8 340 63561, l.sukackiene@ukmerge.lt
 3 Zita Gipienė Vyr. buhalterė 8 649 23026, z.gipiene@ukmerge.lt
 4 Indrė Brasiūnienė Buhalterė 8 649 00865, i.brasiuniene@ukmerge.lt
Pagalbos į namus skyrius
 5 Miglė Kačinskienė Skyriaus vedėja 8 635 58490, m.kacinskiene@ukmerge.lt
Paramos šeimai skyrius
 6 Miglė Juknytė Skyriaus vedėja 8 631 66227, m.juknyte@ukmerge.lt
Socialinio darbo su  šeimoms skyrius
 7 Jurgita Krukauskienė Skyriaus vedėja 8 636 35946, j. krukauskiene@ukmerge.lt
 8 Jolita Pupelytė Skyriaus vedėjo pavaduotoja 8 636 09383, j.pupelyte@ukmerge.lt
Dienos socialinės globos institucijoje skyrius
 9 Ieva Pusvaškytė Skyriaus vedėja 8 634 47921, i.pusvaskyte@ukmerge.lt
Integralios pagalbos skyrius
 10 Miglė Kačinskienė Skyriaus vedėja 8 635 58490, m.kacinskiene@ukmerge.lt