Kontaktai

Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė

Eil.Nr. Darbuotojo vardas pavardė Pareigos Telefono Nr.
  Administracija    
1 Sigita Bakanauskienė Direktorė 861831623
2. Jolita Pupelytė  Socialinių programų  koordinatorė 863609383
3 Rita Stankevičienė Vyr. buhalterė 864923026
4. Indrė Brasiūnienė Buhalterė 864900865
5 Lina Sukackienė Administratorė 863412630
Pagalbos į namus skyrius    
6 Miglė Kačinskienė Skyriaus vedėja 863558490
7 Marina Arcybaševa Socialinio darbuotojo padėjėja 863432455
8 Angelė Narkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863617791
9 Daiva Butkienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863628762
10 Aldona Bankauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863196813
11 Rūta Mačiutaitė Socialinio darbuotojo padėjėja 863630449
12 Dalia Zubrickienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863471746
13 Ramunė Čedrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 869186274
14 Rima Žukauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8 612 78382
Paramos šeimai skyrius    
15 Miglė Juknytė Skyriaus vedėja 863166227
16 Marytė Raugalienė Socialinė darbuotoja 863626952
17 Vilmantas Markauskas Socialinis darbuotojas 863582009
18 Stasys Sabaliauskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 863507675
19 Darius Sviridovas Socialinio darbuotojo padėjėjas 863562911
20 Audronė Talalienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863623453
21 Alvidas Burlėga Socialinio darbuotojo padėjėjas 863622470
22 Algimantas Požerskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 8 612 78384
23 Vidmantas Bražinskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 8 612 35370
24 Rita Būdienė Socialinė darbuotoja 862234005
Nakvynės namai 864910185
25 Vaiva Čepytė Socialinė darbuotoja 863143409
Socialinio darbo su šeimomis skyrius
26 Jurgita Krukauskienė Skyriaus vedėja 863635946
27 Deimantė Imbrasienė Socialinė darbuotoja 8 652 18236
28 Laima Motiejūnienė Atvejo vadybininkė 863614361
29 Eglė Valavičienė Socialinė darbuotoja 863126957
30 Lina Razumienė Atvejo vadybininkė 863195725
31 Vilma Papickienė Socialinė darbuotoja 863605292
32 Agnė Čekuolienė Socialinė darbuotoja 863143785
33 Sigitas Musteikis Socialinis darbuotojas 863471157
34 Silvija Savickaja Socialinė darbuotoja 863619706
35 Sandra Timofejenienė Atvejo vadybininkė 863517023
36 Ieva Visockienė Socialinė darbuotoja 863626641
37 Ramunė Žvirblienė Socialinė darbuotoja 863523556
38 Sigita Mulevičiūtė Atvejo vadybininkė 863621672
39 Lina Bankauskienė Socialinė darbuotoja 863612038
40 Jolita Burlingienė Socialinė darbuotoja 864939687
41 Lina Godliauskienė Socialinė darbuotoja 864939747
42 Loreta Makauskienė Socialinė darbuotoja 864939814
43 Agnė Šuminskienė Socialinė darbuotoja 864921797
44 Neringa Januškevičienė Atvejo vadybininkė 864932172
45 Lina Palčinskienė Socialinė darbuotoja 864942894
46 Ieva Kačkuvienė Socialinė darbuotoja 8 652 37860
47 Marytė Savickė Socialinė darbuotoja 864060323
48 Agnė Župkienė Socialinė darbuotoja 868734871
49 Lina Gražienė Socialinė darbuotoja 864903396
50 Ema Povilavičiūtė Socialinė darbuotoja 8 606 69250
51 Lina Atkočiūnaitė Socialinė darbuotoja 8 602 35702
Dienos socialinės globos institucijoje skyrius    
52 Regina Rafanavičienė Skyriaus vedėja 863447921
53 Danguolė Petrauskienė Socialinė darbuotoja 863487921
54 Arūnas Vasiliauskas Socialinio darbuotojo padėjėjas 863175028
55 Odeta Lipkevičiūtė Socialinė darbuotoja 863749326
Integralios pagalbos skyrius
Miglė Kačinskienė Skyriaus vedėja 863558490
56 Rima Larinienė Slaugytoja 863725829
57 Laima Butvilavičienė Slaugytojo padėjėja 863567069
58 Rasa Skapaitė Slaugytojo padėjėja 863623406
59 Vilma Imbrasienė Slaugytojo padėjėja 863566298
60 Laima Žižienė Slaugytojo padėjėja 863780147
61 Laima Petročenkienė Slaugytojo padėjėja 863425924
62 Nijolė Vaitkevičienė Slaugytojo padėjėja 863598944
63 Aldona Purlienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863544962
64 Inga Karvelienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863753795
65 Vitalija Kačinskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 863139036
66 Laima Buzienė Slaugytojo padėjėja 863608251
67 Gerda Auglytė Socialinio darbuotojo padėjėja 869177956
68 Justina Genytė Slaugytojo  padėjėja 863575298
69 Galina Arštikienė Slaugytojo  padėjėja 8 612 68909
70 Tatjana Nazimova Socialinio darbuotojo padėjėja 8 610 36329