Struktūra

  1. Direktorė.

1.1. Administracija.

1.2. Pagalbos į namus skyrius.

1.3. Paramos šeimai skyrius.

1.4. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius.

1.5. Krizių įveikimo skyrius.

1.6. Dienos socialinės globos institucijoje skyrius.

1.7. Integralios pagalbos skyrius.

  1. Struktūroje 57 etatai:

            2.1.    Administracija.

2.1.1. direktorius, 1 etatas;

2.1.2. buhalteris, 1 etatas;

2.1.3. administratorius,1 etatas;

2.1.4. kompiuterių specialistas,  0,5 etato;

2.1.5. psichologas 0,5 etato.

2.2. Pagalbos į namus skyrius

2.2.1. vyr. socialinis darbuotojas, 1 etatas;

2.2.2. socialinio darbuotojo padėjėjas, 9 etatai.

2.3.  Paramos šeimai skyrius

2.3.1. vyr. socialinis darbuotojas, 1 etatas;

2.3.2. socialinis darbuotojas, 3 etatai;

2.3.3.  socialinio darbuotojo padėjėjas, 4 etatai.

2.4.  Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius

2.4.1. vyr. socialinis darbuotojas, 0,5 etato;

2.4.2. socialinis darbuotojas, 4 etatai.

2.5. Krizių įveikimo skyrius

2.5.1. vyr. socialinis darbuotojas, 0,5 etato;

2.5.2.GIMK socialinis darbuotojas 2 etatai.

2.5.3. socialinio darbuotojo padėjėjas 2 etatai.

2.6. Dienos socialinės globos institucijoje skyrius.

2.6.1. vyr. socialinis darbuotojas, 1 etatas;

2.6.2. socialinis darbuotojas, 3 etatai;

2.6.2. socialinio darbuotojo padėjėjas, 6 etatai;

2.6.3. slaugytojo padėjėjas, 3 etatai.

2.7. Integralios pagalbos  skyrius.

2.7.1. Vyr. socialinis darbuotojas, 1 etatas;

2.7.2.  slaugytojas, 1 etatas;

2.7.3. Slaugytojo padėjėjas, 5,5 etato;

2.7.4. Socialinio darbuotojo padėjėjas, 5,5 etato.