Darbo užmokestis

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

El. Nr. Pareigybės pavadinimas

2020.12.31

2021 m. I ketv.

Etatų skaičius VDU Eur Etatų skaičius VDU Eur
1. Direktorius 1 * 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 *
3. Vyr. buhalteris 1 * 1 *
4. Buhalteris 1 * 1 *
5. Administratorius 1 * 1 *
6. Specialistas informatikai 1 * 1 *
7. Socialinių programų koordinatorius 1 * 1 *
8. Skyriaus vedėjas 3 1455,99 3 1581,31
9. Socialinis darbuotojas 31,25 1299,53 31,25 1263,96
10. Atvejo vadybininkas 7 1841,95 7 1556,86
11. Psichologas 0,75 1087 0,75 1118,64
12. Slaugytojas 1 * 1 *
13. Socialinio darbuotojo padėjėjas 34,5 821,40 33,5 892,22
14. Slaugytojo padėjėjas 9,5 844,97 9,5 891,70

Viso:

93 93

Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis