Darbuotojai

Eil.Nr.

Darbuotojo vardas pavardė

Pareigos

Telefono Nr.

Elektroninio pašto adresas

Administracija

1.

Kristina Karpovienė

Direktorė

863566010

k.karpoviene@ukmergesnspc.lt

2.

Sigita Bakanauskienė

Direktorės pavaduotoja

861831623

s.bakanauskiene@ukmerge.lt

3.

Rita Stankevičienė

Vyr. buhalterė

864923026

r.stankeviciene@ukmerge.lt

4.

Indrė Brasiūnienė

Buhalterė

864900865

i.brasiuniene@ukmerge.lt

5.

Administratorė

6.

Jolita Pupelytė

Socialinių programų koordinatorė

863609383

j.pupelyte@ukmergesnspc.lt

Paramos šeimai skyrius

7.

Miglė Ivanauskienė

Skyriaus vedėja

863166227

m.ivanauskiene@ukmergesnspc.lt

8.

Vida Stankevičienė

Socialinė darbuotoja

863558490

v.stankeviciene@ukmergesnspc.lt

9.

Marina Arcybaševa

Socialinio darbuotojo padėjėja

863432455

10.

Angelė Narkevičienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863617791

11.

Daiva Butkienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863628762

12.

Dalia Zubrickienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863471746

13.

Ramunė Čedrauskienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

869186274

14.

Ramutė Lylausienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

867127792

15.

Rima Žukauskienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

8612 78382

16.

Jolanta Darulienė

Asmeninė asistentė

864942894

17.

Rūta Mačiutaitė

Asmeninė asistentė

865615675

18.

Giedrė Povilavičienė

Asmeninė asistentė

869103663

19.

Marytė Raugalienė

Socialinė darbuotoja

863626952

m.raugaliene@ukmergesnspc.lt

19.

Socialinė darbuotoja

20.

Valdas Kuliešius

Socialinio darbuotojo padėjėjas

21.

Darius Sviridovas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

863562911

22.

Audronė Talalienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863623453

23.

Alvidas Burlėga

Socialinio darbuotojo padėjėjas

863622470

24.

Algimantas Požerskas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8612 78384

25.

Vidmantas Bražinskas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8612 35370

26.

Arūnas Vasiliauskas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

863175028

27.

Vaiva Tatarūnė

Socialinė darbuotoja

863143409

v.tatarune@ukmergesnspc.lt

28.

Inga Ostrauskienė

Socialinė darbuotoja

861651640

i.ostrauskiene@ukmergesnspc.lt

Nakvynės namai

864910185

29.

Rita Būdienė

Socialinė darbuotoja

8622 34005

r.budiene@ukmerge.lt

Socialinio darbo su šeimomis skyrius

30.

Jurgita Krukauskienė

Skyriaus vedėja

863635946

j.krukauskiene@ukmergesnspc.lt

31.

Laima Motiejūnienė

Atvejo vadybininkė

863614361

l.motiejuniene@ukmergesnspc.lt

32.

Eglė Valavičienė

Socialinė darbuotoja

863126957

e.valaviciene@ukmergesnspc.lt

33.

Vilma Papickienė

Socialinė darbuotoja

863605292

v.papickiene@ukmergesnspc.lt

34.

Agnė Čekuolienė

Socialinė darbuotoja

863143785

a.cekuoliene@ukmerge.lt

35.

Sigitas Musteikis

Socialinis darbuotojas

863471157

s.musteikis@ukmerge.lt

36.

Silvija Kvedaraitė

Socialinė darbuotoja

863619706

s.kvedaraite@ukmerge.lt

37.

Sandra Timofejevienė

Atvejo vadybininkė

863517023

s.timofejeviene@ukmerge.lt

38.

Ieva Visockienė

Socialinė darbuotoja

863626641

i.visockiene@ukmergesnspc.lt

39.

Ramunė Žvirblienė

Socialinė darbuotoja

863523556

r.zvirbliene@ukmerge.lt

40.

Sigita Mulevičiūtė

Atvejo vadybininkė

863621672

s.muleviciute@ukmerge.lt

41.

Lina Bankauskienė

Socialinė darbuotoja

863612038

l.bankauskiene@ukmerge.lt

42.

Jolita Burlingienė

Socialinė darbuotoja

864939687

j.burlingiene@ukmerge.lt

43.

Lina Godliauskienė

Atvejo vadybininkė

864939747

l.godliauskiene@ukmergesnspc.lt

44.

Loreta Makauskienė

Socialinė darbuotoja

864939814

l.makauskiene@ukmergesnspc.lt

45.

Agnė Šuminskienė

Atvejo vadybininkė

864921797

a.suminskiene@ukmerge.lt

46.

Neringa Januškevičienė

Atvejo vadybininkė

864932172

n.januskeviciene@ukmerge.lt

47.

Agnė Linkevičienė

Socialinė darbuotoja

863493674

a.linkeviciene@ukmergesnspc.lt

48.

Lina Razumienė

Atvejo vadybininkė

867519389

l.razumiene@ukmerge.lt

49.

Marytė Savickė

Socialinė darbuotoja

864060323

m.savicke@ukmerge.lt

50.

Agnė Župkienė

Socialinė darbuotoja

868734871

a.zupkiene@ukmerge.lt

51.

Lina Gražienė

Socialinė darbuotoja

864903396

l.graziene@ukmergesnspc.lt

52.

Ema Povilavičiūtė

Socialinė darbuotoja

860669250

e.povilaviciute@ukmerge.lt

53.

Ieva Kačkuvienė

Socialinė darbuotoja

865237860

i.kackuviene@ukmergesnspc.lt

54.

Vitalija Balbieriūtė

Socialinė darbuotoja

865218236

v.balbieriute@ukmergesnspc.lt

55.

Lina Atkočiūnaitė

Socialinė darbuotoja

860235702

l.atkociunaite@ukmergesnspc.lt

Dienos socialinės globos institucijoje skyrius

56.

Karolina Vavilovaitė

Skyriaus vedėja

8634 47921

k.vavilovaite@ukmergesnspc.lt

57.

Danguolė Petrauskienė

Socialinė darbuotoja

863487921

d.petrauskiene@ukmerge.lt

58.

Odeta Lipkevičiūtė

Socialinė darbuotoja

863749326

o.lipkeviciute@ukmerge.lt

Paramos šeimai skyrius (Integrali pagalba )

59.

Elena Vandzinskiene

Slaugytoja

863725829

e.vandzinskiene@ukmergesnspc.lt

60.

Laima Butvilavičienė

Slaugytojo padėjėja

863567069

61.

Rasa Skapaitė

Slaugytojo padėjėja

863623406

62.

Vilma Imbrasienė

Slaugytojo padėjėja

863566298

63.

Laima Žižienė

Slaugytojo padėjėja

863780147

64.

Laima Petročenkienė

Slaugytojo padėjėja

863425924

65.

Nijolė Vaitkevičienė

Slaugytojo padėjėja

863598944

66.

Aldona Purlienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863544962

67.

Inga Karvelienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863753795

68.

Vitalija Kačinskienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

863139036

69.

Laima Buzienė

Slaugytojo padėjėja

8636 08251

70.

Gerda Auglytė

Socialinio darbuotojo padėjėja

8691 77956

71.

Justina Genytė

Slaugytojo padėjėja

8635 75298

72.

Tatjana Nazimova

Socialinio darbuotojo padėjėja

8610 36329