Gyvenimo problemų svarstyklėse

Gyvenimo spalvas, jo kokybę ir grožį kuria žmogus. Daugybėje tautos išminties raiškos formų asmenybė tapatinama su spalva ar gamtos reiškiniu, lyginama su mistiniais personažais. Ir tai natūralu, nes kasdienis gyvenimas nevyksta pagal labai tvarkingai sustyguotas taisykles. O norėtume…

Stebint pastarųjų metų populiariausias pasirenkamas baigusiųjų vidurines mokyklas studijuoti profesijas, dominavo socialiniai mokslai. Jaunimą domina socialinė erdvė, kol apie ją kalba tik iš šalies. Rinkdamiesi šią profesiją jie tikrai nežino, kad socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas lyg broliai dvyniai darbuojasi socialinių paslaugų įstaigose, spręsdami kasdienes eilinių žmonių problemas. Dirba daug, pasiaukojamai, deja, už labai mažą atlyginimą.

Kodėl jauni žmonės renkasi šią profesiją, nediskutuosiu. Noriu kalbėti apie socialinio darbo svarbą mūsų gyvenime.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre šiuo metu darbuojasi 17 socialinių darbuotojų ir 27 socialinių darbuotojų padėjėjai. Tai kvalifikuoti, patyrę darbuotojai, kuriems patikėta sudėtinga, gyvybiškai svarbi misija – padėti žmogui asmeninėje jo gyvenimo problemoje.

Nuo šio rugsėjo 57 Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai dirba 7 skyriuose. Visiems skyriams, išskyrus administraciją, vadovauja vyr. socialiniai darbuotojai.

Pagalbos į namus skyriuje dirba 9 socialinio darbuotojo padėjėjai. Pagrindinė skyriaus  misija – pagalba asmenims namuose.

Paramos šeimai skyriuje dirba 3 socialiniai darbuotojai ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai. Šio skyriaus kompetencijoje – darbas su labiausiai gyvenimo nuskriaustais asmenimis, nesugebančiais tvarkyti savo finansų, gyvenimo, aplinkos.

Vaikų socialinės priežiūros skyriuje – 4 socialiniai darbuotojai. Tai darbas su socialinės rizikos šeimomis. Sudėtingas socialinis procesas, kuriame nuolat sprendžiamos suaugusiųjų tarpusavio santykių ir santykių su vaikais problemos.

Krizių įveikimo skyriuje – 2 GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) socialiniai darbuotojai, sprendžiantys įvaikinimo ir globos problemas, ir 2 socialinio darbuotojo padėjėjai. Tai daugiau prevencinio darbo skyrius.

Dienos socialinės globos institucijoje skyriuje – 3 socialiniai darbuotojai, 3 slaugytojo padėjėjai, 6 socialinio darbuotojo padėjėjai. Šiai veiklai reikalinga licencija, kurią centras turi. Šiame skyriuje vienu metu sprendžiamos asmenų priežiūros, ugdymo, sveikatos ir bendravimo problemos, santykiai su šeimos nariais ir kolektyvo tarpusavio darbų darna.

Integralios pagalbos skyriuje dirba slaugytoja, 6 slaugytojo padėjėjos ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjos. Šiai veiklai taip pat reikalinga licencija. Ją Centras įgijo prieš trejetą metų.

Slauga namuose – naujausia, iš ES ir Lietuvos valstybės projekto finansuojama Centro veikla.

Visai Centro veiklai vadovauja direktorė. Administracijoje dirba buhalterė, administratorė ir po pusę etato psichologas bei kompiuterių specialistas.

Socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai – tai socialinio darbo pagrindas. Jų veiklos sritis gili, jautri ir reikalaujanti aukštos kompetencijos, socialinio darbo krypties išsilavinimo.

Universitetinės ar kolegijų studijų programos suteikia žinių, bet patirtis, įgyta gyvenime, yra darbo pagrindas. Patirtis sudeda pagrindinius akcentus emocinei darbuotojo būklei išlaikyti. Juk sprendžiant sudėtingas žmogaus būties problemas, reikia įvertinti visus išorinius veiksnius, konkretaus žmogaus asmenines galimybes tą ar kitą valandą, dieną, savaitę ir priimti kvalifikuotą sprendimą.

Iškilus rimtai problemai žmogaus kasdienybėje, akys krypsta į socialinį darbuotoją. O šis turi per labai trumpą laiką išsiaiškinti problemos esmę ir ją spręsti. Turint omenyje reikalaujančio pagalbos žmogaus ir jo aplinkos spaudimą. Nes socialinis darbuotojas neturi kam deleguoti sprendimo funkcijos.

Rugsėjis – socialinio darbo mėnuo. Rugsėjo 27-oji – Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro kolektyvas turi tradicijas švęsti savo profesinę šventę. Švęsti visi, be jokių skirstymų į socialinius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus. Tai vienalytė komanda. Ir šventėje, ir kasdienėje veikloje.