Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „PASIRINK TEISINGAI” .

Projekto numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0030

Projekto trukmė: 2018.04.03 – 2021.04.03

Projekto tikslas

Padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Projekto metu ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis ir joms pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, profesinio rengimo centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projekto tikslinės grupės

Neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, socialinės pašalpos gavėjai.

Projekto veiklos

  • Individualus ar grupinis motyvavimas.
  • Asmens poreikių įvertinimas.
  • Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.
  • Psichologinė pagalba.
  • Profesinis orientavimas.
  • Informavimas ir konsultavimas bei bendrųjų gebėjimų ugdymas.
  • Profesinis mokymas pagal AIKOS paskelbtas programas.
  • Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje.
  • Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.

Projekto veikloje kviečiame dalyvauti Vilniaus ir Vilniaus rajonų bei Elektrėnų, Švenčionių, Ukmergės gyventojus, priklausančius išvardintoms tikslinėms grupėms.
Visus norinčius dalyvauti projekto veikloje kviečiame susisiekti su jo vadove  Rima Žagelienė telefonu  8679 58335  arba el.p.:samarietes@gmail.com